Brzdová kvapalina môže rozhodnúť o vašom osude

Brzdová kvapalina môže rozhodnúť o vašom osude

Vynájsť kvapalinu s požadovanými vlastnosťami, ktorá by bola schopná odolať neustálemu stláčaniu v hydraulickom brzdnom mechanizme, veru nebolo jednoduché. Kvapalinu dostatočne ľahkú, aby boli vnútorné časti hydraulického mechanizmu schopné okamžitej reakcie, no aj kompatibilnú so všetkými dielmi. Čo bolo však úplne najzložitejšie, kvapalina mala byť stála, t.j. vedieť si udržať vlastnosti v skutočne extrémne vysokých  teplotách i veľkých mrazoch.  Toto všetko museli odborníci rozlúsknuť, kým namiešali tú správnu zmes, ktorú poznáme pod názvom brzdová kvapalina. Kde by sme bez nej boli, na to radšej ani nemyslieť. Aj malé množstvo brzdovej kvapaliny je totiž pre auto i vodiča životne dôležité.

Čo je brzdová kvapalina?

Brzdová kvapalina nie je zďaleka nejaká obyčajná tekutina. S ohľadom na vyššie spomenuté okolnosti je to dômyselne namiešaná zmes látok, ktorá slúži na prenos tlaku v brzdovom systéme automobilu.

Brzdové kvapaliny sú označované skratkou DOT. Je to skratka z anglického slovného spojenia Department of Transportation (oddelenie prepravy). DOT má na starosti aj reguláciu kvapalín a sledovanie kvality jednotlivých brzdových kvapalín, ktoré sú v predaji. DOT kritériá sú veľmi prísne a vyhovie im len málokto. Okrem toho je v názve brzdových kvapalín aj číslo, ktoré označuje teplotu varu, ktorá je pri jednotlivých triedach.

Poznáme brzdové kvapaliny:

 • DOT 3 - 205 °C
 • DOT 4 - 230 °C
 • DOT 5 - 260 °C
 • DOT 5.1 - 280 °C

Vlastnosti brzdovej kvapaliny

Úplne najdôležitejšou vlastnosťou každej brzdovej kvapaliny je, aby dokázala odolať širokému rozsahu extrémnych teplôt. Ide o rozpätie od -50 °C  do 200 °C, ba aj viac. Každá brzdová kvapalina musí mať:

 • vysoký bod varu
 • dobrú teplotnú stálosť
 • odolnosť proti oxidácii
 • nízky bod tuhnutia
 • vyhovujúcu tekutosť pri nízkych i vysokých teplotách
 • zložky, z ktorých je kvapalina vyrobená, musia byť za každých okolností zmiešateľné, nesmú sa v nich tvoriť vrstvy ani vylučovať usadeniny
 • znášanlivosť s materiálmi, s ktorými kvapalina prichádza do styku – nesmie korodovať s kovom
 • čo najvyšší bod vzplanutia, prípadne nech je úplne nehorľavá
 • dobrá mazacia schopnosť na trecie plochy brzdových valcov a piestov
 • nepenivá
 • má byť bez problémov zmiešateľná s brzdovými kvapalinami iných značiek a iných druhov

Pravidelná výmena brzdovej kvapaliny                                                          

Je nevyhnutná. Obzvlášť tí z vás, ktorí si radi dupnete na brzdu, myslite na to, že tým brzdové kotúče dosahujú vcelku vysokú teplotu. Tá sa navyše prenáša na brzdové strmene, a teda aj na brzdovú kvapalinu. Jej teplota v podobných chvíľach dosiahne hodnoty nad 110 °C, niekedy sa zahreje až na 200 °C. V prípade, že by bol bod varu brzdovej kvapaliny nižší ako teplota, na ktorú sa ohreje pri brzdení, pri uvoľnení tlaku v brzdovom systéme sa začnú uvoľňovať bubliny pary, čoho následkom vám odídu brzdy.

Taktiež zvyknú brzdové kvapaliny po čase pohlcovať vlhkosť zo vzduchu, čím sa tiež dosť zníži bod varu brzdovej kvapaliny. Už po 6 mesiacoch častej prevádzky obsahuje brzdová kvapalina asi 1% vody, po roku je to 2,5% vody. Je preto nevyhnutné brzdovú kvapalinu meniť pravidelne, ideálne po roku či dvoch. Všetko záleží od spôsobu jazdy aj stavu vozidla.

Vhodná brzdová kvapalina

Je dobré sa poradiť, najlepšie s výrobcom vášho vozidla, prípadne v servise. V zásade by však nemal byť problém s obmenou brzdovej kvapaliny, keďže všetky druhy sú spolu miešateľné. Pozor na to, aby ste pri výmene brzdovej kvapaliny nepreplachovali potrubie ani súčasti brzdového systému benzínom, naftou, respektíve riedidlom, tým by ste totiž mohli poškodiť tesnenie či hadice. Vždy len brzdová kvapalina, nezabudnite!

Aj tu platí, že ak si neviete dať rady, radšej svoje auto a výmenu brzdovej kvapaliny zverte do rúk profesionálom.

Leave a comment

You are commenting as guest.