Articles tagged with: palivo

Odvodnenie a výmena palivového filtra

Odvodnenie a výmena palivového filtra

Keby existovalo stopercentne čisté palivo, nikdy by nebolo potrebné vymieňať palivový filter. Bohužiaľ, takáto situácia ešte nenastala a preto sme odkázaní na vlastnosti jednotlivých palivových filtrov. Tie majú za úlohu zabrániť prieniku nečistôt veľkých od 5 do 10 mikrónov do palivového systému. Nečistoty v palive môžu vzniknúť už v procese výroby, počas prepravy alebo pri skladovaní. Taktiež sa vznik môže nastať pri tankovaní a taktiež sa môžu uvoľňovať zo dna vašej palivovej nádrže.