Articles tagged with: oprava

Oprava čelného skla - na čo netreba zabudnúť?

Oprava čelného skla - na čo netreba zabudnúť?

Oprava autoskla predstavuje alternatívu voči klasickej výmene a demontáži skla. Štandardne sa oprava praskliny realizuje pomocou odsatia vzduchu z dutiny praskliny a jeho nahradením špeciálnou látkou. Tá má index lomu svetla rovnaký, ako svetlo samotné, čím predstavuje efektívnu náhradu a kvalitnú opravu autoskla.

Oprava čelného skla zabezpečí aj obnovenie jeho pôvodnej pevnosti a stability, čo je rozhodne dôležitý atribút najmä pri prípadnom náraze. Pre vodiča znamená takáto oprava aj oveľa lepšie optické vlastnosti v mieste pôvodného poškodenia, vďaka ktorým vidí ďaleko lepšie. Zo štatistík vyplýva, že až 80% prasklín, ktoré sú spôsobené úderom kameňa je opraviteľných v prípade, že prasklina nekončí v okraji skla.