Odvodnenie a výmena palivového filtra

Odvodnenie a výmena palivového filtra

Keby existovalo stopercentne čisté palivo, nikdy by nebolo potrebné vymieňať palivový filter. Bohužiaľ, takáto situácia ešte nenastala a preto sme odkázaní na vlastnosti jednotlivých palivových filtrov. Tie majú za úlohu zabrániť prieniku nečistôt veľkých od 5 do 10 mikrónov do palivového systému. Nečistoty v palive môžu vzniknúť už v procese výroby, počas prepravy alebo pri skladovaní. Taktiež sa vznik môže nastať pri tankovaní a taktiež sa môžu uvoľňovať zo dna vašej palivovej nádrže. 

Správnej funkcii palivového systému nenapomáha ani voda v palive. Preto sa odporúča nasledovné:

 • netankovať „na poslednú chvíľu“. Zabránite tak kondenzácii vody a uvoľňovaniu častíc nečistôt zo dna palivovej nádrže
 • v zime používať špeciálne zimné palivá a vhodné prípravky
 • niekedy pomáha, ak pridáte trošku benzínu do nafty – palivo vplyvom mrazu nekryštalizuje tak výrazne

Palivový filter – funkcia, údržba, výmena

Palivový filter sa nachádza v systéme palivového potrubia a to buď v priestore motora alebo pod palivovou nádržou. Úlohou palivového filtra je zachytiť veľké častice v palive, aby sa zabránilo ich prieniku do motora. Vzhľadom k obrovskej sile pohybu piestov hore a dole, ktoré stláčajú vzduch zmiešaný s palivovou zmesou, je dôležitá čistota palivového filtra. Zmes potom horí oveľa efektívnejšie. Veľké častice nečistôt v palive môžu spôsobiť vážne poškodenie motora alebo tiež môžu upchať vstrekovače. Preto je udržiavanie čistého palivového filtra nevyhnutné na výkon motora automobilu.

Palivový filter je vyrobený z kovu alebo plastu s prívodnou rúrkou vyčnievajúcou z jedného konca a výstupnou rúrkou vyčnievajúcou z druhého konca, hadica je pripevnená na oboch koncoch kruhovou svorkou. V aute s elektronickým vstrekovaním paliva, je vstrekované palivo do každého valca zvlášť. Palivo u tohto typu systému je stále pod vysokým tlakom. A práve kvôli nemu musia byť palivové potrubia z kovu. V prípade vysokotlakového vstrekovania paliva je zvyčajne palivový filter vybavený závitom a skrutkami na oboch koncoch palivového potrubia.  

Vzhľadom k tomu, že palivový filter je jedným z kľúčových prvkov pri ochrane motora pred nebezpečnými cudzími časticami, je potrebné ho meniť pravidelne. Niektorí mechanici odporúčajú výmenu palivového filtra každý rok pri pravidelnej kontroly, ale iní mechanici s tým nesúhlasia. Tvrdia, že by ste ho mali vymeniť najmenej raz za dva roky. Váš palivový filter môže vyžadovať častejšiu pozornosť, ak žijete v oblasti s mimoriadne vysokým znečistením alebo keď najazdíte viac kilometrov za rok než priemerný človek.

Odvodnenie palivového filtra

K odvodneniu palivového filtra potrebujeme nasledovné veci:

 • ručnú podtlakovú pumpu s vhodnou nádobou na zachytenie vody z filtra
 • nový palivový filter s tesniacim krúžkom
 • tesniaci krúžok na regulačný ventil a spony hadíc palivového potrubia. Namiesto postranných svorkových úchytiek môžeme taktiež použiť skrutkovacie spony

K zachyteniu usadenej vody budeme potrebovať vhodnú nádobu. Pozor! Vytekajúce palivo musíme hneď utrieť a to predovšetkým z gumových častí (napríklad z hadice chladiaceho systému), inak sa úplne zničia. Palivo je problémová látka a v žiadnom prípade sa nesmie len tak vyliať alebo vyhodiť spolu s domácim odpadom. 

Postup odvodnenia palivového filtra

casti-palivoveho-filtraPalivový filter sa nachádza vľavo na motorovom bloku za alternátorom a je ťažko prístupný. Na nasledujúcom obrázku môžete vidieť jednotlivé časti, s ktorými sa pri odvodnení stretneme.

 1. prívodná hadička od palivovej nádrže
 2. výstup ku vstrekovaciemu čerpadlu
 3. upínacia skrutka filtrového držiaka
 4. upevňovacia svorka
 5. vypúšťací ventil

 

1.

Demontujeme regulačný ventil aj s hadičkami pričom vytiahneme svorky A a vyskrutkujeme skrutku B.


2.

Povolíme upínaciu skrutku držiaka filtra (č. 3).


3.

casti-palivoveho-fitra2Na spodnej strane filtra povolíme vypúšťací ventil (č. 5) a necháme z filtru vytiecť asi 100 cm³ kvapaliny (zhruba jedna plná šálka). Kvapalinu zachytíme do nádoby. Jednu hadičku môžeme posunúť na vypúšťací ventil, aby palivo nevytekalo mimo nádoby.


4.

Vypúšťací ventil znovu utiahneme rukou.


5.

Na vrchu filtra utiahneme upínaciu skrutku držiaka (č. 3).


6.

Znova nasadíme regulačný ventil aj s hadičkami, zaistíme svorkami a naskrutkujeme na držiak filtra.


7.

Naštartujeme motor. Palivový systém sa automaticky odvzdušní. Po opätovnom pridaní plynu musí priehľadnými hadičkami vstrekovacieho čerpadla pretekať palivo bez bubliniek.


8.

Skontrolujeme utesnenie palivovej sústavy a zameriame sa pri tom hlavne na prípojky palivového filtra.


Výmena palivového filtra

Pri výmene palivového filtra v aute existuje niekoľko opatrení, ktoré je potrebné podniknúť. Po prvé, v aute s vysokotlakovým systémom budete musieť uvoľniť tlak pred odpojením palivového potrubia z filtra. Vo väčšine áut to možno dosiahnuť odstránením poistky, ktorá ovláda palivové čerpadlo. 

Ak má palivový filter fungovať správne, uistite sa, že je umiestnený tak, aby sa prietok paliva pohyboval správnym smerom. Väčšina filtrov je označená na jednej strane ako "in" a na druhej ako "out". Vstup by sa mal pripojiť k palivovej sústave, ktorá vedie z palivovej nádrže popod zadnú časť vozidla, pričom výstup by mal byť pripojený na palivovom potrubí, ktorý môže viesť k motoru. Niekedy má palivový filter rôzne druhy uchytenia na každej strane, aby mohol byť inštalovaný len v jednom smere. 

1.

Presne tak ako pri odvodnení, necháme z palivového filtra vytiecť všetku kvapalinu.


2.

Palivové potrubie na prípojkách (č. 1 a 2) vyčistíme zvonku. Oddelíme upevňovacie svorky a stiahneme ich z filtra. 


3.

Svorku (č. 4) oddelíme od držiaka filtra a ten odtiaľ vytiahneme. 


4.

Palivový filter otáčaním vyberieme z jeho hornej časti. Pozor – na hlavu filtru nepoužívame kliešte. Namiesto toho využijeme 17mm stranový kľúč, ktorý nasadíme na šesťhrannú päticu upínacej skrutky (č. 3). 


5.

Nový tesniaci krúžok a gumové tesnenie zľahka pokvapkáme palivom. 


6.

Nový filter naplníme čistým palivom, motor potom bude štartovať rýchlejšie. Na hornej časti ho poriadne utiahneme. Nasadíme ho do držiaka a upevníme svorkou (č. 4).


7.

K filtru pripojíme palivové hadičky a zaistíme ich sponami. Pozor – nesmieme pritom zameniť prívodné a vratné hadičky! Šípky na filtri nám ukazujú smer toku paliva. 


8.

Naštartujeme motor, skontrolujeme upevnenie palivovej sústavy a zameriame sa taktiež na prípojky palivového filtra. 


9.

Naštartujeme motor, skontrolujeme upevnenie palivovej sústavy a zameriame sa taktiež na prípojky palivového filtra. 


S týmto podrobným návodom to ľahko zvládnete aj doma v garáži. Nezabudnite hlavne na bezpečnosť pri práci a správny postup, aby ste zamedzili akýmkoľvek nepríjemným situáciám. 

Leave a comment

You are commenting as guest.